Inga fler biofilmer från Sandrew

Sandrew Metronome slutar distribuera biofilm med omedelbar verkan. Redan 2005 upphörde bolagets egna biografverksamhet.

I december 2010 sa Sandrew Metronomes ägare Schibsted upp bolagets distributionsavtal med Warner Bros i Sverige och övriga nordiska länder efter tio års framgångsrikt samarbete. Schibsted anser att distribution av film för biografmarknaden inte passar in i deras verksamhet. Därför har man beslutat att lägga ner den delen av Sandrew Metronome från den 31 mars.

2010 var ett framgångsrikt år för Sandrew Metronomes biografdistribution med filmer som ”Inception”, ”Sex and the City 2”, ”Harry Potter” och ”Dödsrelikerna del 1” med flera, något som gjorde att bolaget till etta på marknaden förra året.

Från och med 1 april kommer Fox att distribuera samtliga filmer från Warner Bros.